Yêu cầu nhập học

Yêu cầu đối với các ứng viên của chương trình Thạc sĩ:

           -  Có bằng đại học hệ 4-5 năm hoặc tương đương
           -  Có điểm tổng kết đại học trên trung bình.
           -  Trình độ tiếng Anh tốt
           -  Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

Download hồ sơ nhập học tại ĐÂY. Lệ phí xử lý hồ sơ:  450,000 VND. Lệ phí này được nộp khi ứng viên nộp hồ sơ cho AITVN.

Yêu cầu tiếng Anh

AIT là một viện quốc tế với tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính trong giảng dạy. Để tham gia chương trình Thạc sỹ chuyên nghiệp quản lý dự án xây dựng các ứng viên cần có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau:

    -  IELTS (5.0)
    - TOEFL (Paper -based: 500; Computer - Based:173; or Internet - based: 61)
    - AITEIT (5.0). Ứng viên có thể tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào tại AIT-VN. Lệ phí thi: 550,000 VND.

OTHERS