Học phí Mini MPM
Học phí

1,000 USD*/học viên tương đương 27,950,000 VND/học viên

Học phí bao gồm tài liệu khóa học, chứng chỉ, và giải lao giữa giờ.

*Tỉ giá ngoại tệ = 22,360 VND/1 USD. Tỉ giá này chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo. Tỉ giá bán tại thời điểm hiện tại của ngân hàng Vietcombank sẽ được áp dụng khi thanh toán. Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Phương thức thanh toán:

Khuyến khích chuyển khoản theo tài khoản AITVN bên dưới: 

Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITVN) 

        ANZ Bank

        14 Le Thai To Str., Hanoi, Vietnam

        USD Account number: 111868 or VND Account number: 111879

Ngoài ra, có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng AITVN trong giờ làm việc.

OTHERS
Online : 4
Counter : 1404565