Job announcement in MPM Company
Công ty MPM đang tuyển một số nhân sự về thiết kế (1 KS thiết kế M/E) và 1 trưởng nhóm thiết kế M&E.
Ngoài ra, MPM cũng đang tuyển 1 KS giám sát M&E. Xem chi tiết yêu cầu tuyển dụng tại đây
News & Event
Online : 6
Counter : 1413758